policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2005

Pohár ředitele odboru sportu MV v kombinovaném závodu raftů R4 3. ročník - propozicezpět

7.9.2005

I. Všeobecná ustanovení

Organizační výbor:

ředitel závodu Ivan Fořt
vrchní rozhodčí Lubor Svoboda

Pořadatel :

PSK OLYMP Praha – oddíl rekreačního sportu

Datum závodu :

7. září 2005

Místo konání:

umělá slalomová dráha v Praze - Tróji

Přihlášky :

nejpozději do 29. srpna 2005 na některou z uvedených adres: a) písemně na adresu Ing. Ivan Fořt, Luční 17, 130 00 Praha 3 b) e-mail : ifort@polac. cz
V přihlášce je nutno uvést příjmení a jména závodníků a jejich ročník narození, prohlášení, že všichni závodníci jsou dobrými plavci (za to zodpovídá přihlašující složka) a že startují na vlastní nebezpečí. V přihlášce je nutno vyznačit případné střídání posádek na jednom člunu. Navíc je třeba uvést jméno a adresu, příp. telefon či e-mail vedoucího přihlášené posádky / přihlášených posádek, aby pořadatel mohl poskytnout doplňující informace, event. změny proti tomuto rozpisu.
Formulář přihlášky bude k disposici na internetových i intranetových stránkách MV.

Startovné:

240,- Kč za řádně přihlášenou posádku.
320,- Kč posádky přihlašované opožděně až před poradou vedoucích a rozhodčích.

Ubytování a stravování:

Pořadatel nezajišťuje, v cíli budou mít závodníci k disposici čaj.

Informace:

Ing. Ivan Fořt - tel. 974 828 232
Vladimír Vele - tel. 974 832 751II. Technická ustanovení

Druh závodu:

veřejný – určen především pro policisty, hasiče a zaměstnance P ČR a MV
2 jízdy slalomu a 2 hladká sjetí umělé slalomové dráhy na čtyřmístných raftech

Vypsáno pro kategorie:

muži do 30 let (roč. narození 1975 a výše) – dáno nejmladším členem posádky, muži do 45 let ( roč. narození 1960 - 1974), muži nad 45 let (roč. narození 1959 a nižší )ženy bez věkového omezení (v posádce alespoň tři ženy)smíšené posádky (muži a alespoň 1 žena) bez věkového omezení.V případě, že v kategorii budou přihlášeny méně než 3 posádky, pořadatel si vyhrazuje právo kategorie příslušně sdružit. Bude upřesněno na poradě před závodem.

Losování:

1. září 2005 v loděnici ve StromovceIII. Bezpečnostní ustanovení

Každý závodník (závodnice) musí být povinně vybaven plovací vestou o nosnosti min. 6 kg a přilbou.IV. Časový rozpis

7. září 2005

10:00 výdej startovních čísel10:30 porada vedoucích a rozhodčích11:30 start 1. jízdy slalomu start 2. jízdy slalomu 30 minut po dojetí 1. jízd slalomu
start 1. jízdy sprintu 90 minut po dojetí 2. jízd slalomu
start 2. jízdy sprintu 30 minut po dojetí 1. jízd sprintuV. Závěrečná ustanovení

Vyhlášení vítězů:

30 minut po dojetí poslední lodě závodu. Pohár ředitele OS MV ČR získá posádka, která dosáhne nejlepšího součtu časů v lepší jízdě ve slalomu a v lepší jízdě ve sprintu. V případě, že takového součtu dosáhne více posádek, rozhoduje součet horších jízd. Pokud i v tomto případě dojde ke shodě, pojedou tyto posádky další jízdu ve sprintu, která může být v případě další shody i vícekrát opakována. Celkové výsledky budou k disposici na internetových i intranetových stránkách MV.

Poznámka:

omezenému počtu závodníků je pořadatel schopen za poplatek zapůjčit raft případně pádla, přilby a plovací vesty. Požadavek na zapůjčení materiálu je nutno uvést v přihlášce a včas dojednat s pořadatelem.

Tréninky:

Možnost tréninku plavby na raftech v době od 30. 8. do 2. 9. nebo od 6. 9. do 9. 9. po dohodě s některým z výše uvedených pořadatelů.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport