policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2005

VELKÁ CENA SKP - v kuželkách - propozicezpět

23.4.2005 - 24.4.2005Pořadatel :

Sportovní klub Policie SEVER Ústí nad Labem

Datum konání :

23. – 24. 4. 2005

Místo :

Kuželna TJ LOKO Ústí n. L., Pod vodojemem, Všebořice

Prezident :

JUDr. Bohumil Kotas

Ředitel :

Rudolf Pavlíček

Sekretář :

Bohumila Pavlíčková

Hlavní rozhodčí :

Václav Potměšil

Rozhodčí :

Miroslav Strachoň

STK :

Josef Strachoň, Jiří Machek

JURY :

Václav Potměšil, Josef Strachoň, Rudolf Pavlíček

Účast :

čtyřčlenná družstva (možnost i smíšených)

členové SKP a složek UNITOP

Přihlášky :

Na adresu pořadatele nejpozději do 10.4. 2005 s uvedením mateřského sportovního klubu nebo pracoviště. Do 20.4. 2005 za zvýšené startovné, po tomto termínu se již nelze přihlásit.

Startovné :

družstva 400,- Kč

jednotlivci 100,- Kč ( pouze kvalifikovaní v místě konání )

uhraďte nejpozději do 10.4. 2005 poštovní poukázkou na adresu

pořadatele nebo bankovním převodem: č.ú. KB 3816990207/0100

( jako var. symbol uvádějte rodné číslo kapitána ).

Lze uhradit též na pokladně SKP.

Po uvedeném termínu se startovné zvyšuje na 600,- a 150,- Kč.

Kategorie :

družstva ( i smíšená ), nejsou rozdělena na muže a ženy

členové SKP a zaměstnanci složek UNITOPjednotlivci - muži bez rozdílu věku

- ženy bez rozdílu věku

Startovat mohou neregistrovaní i registrovaní závodníci.

Ubytování :

na žádost zajistí pořadatel na ubytovně SKP SEVER (150,-Kč/os.a noc)

Vybavení :

sportovní ústroj a obuv s neklouzavou bílou podrážkou, nesoutěžící

přezutí do prostoru kuželny

Stravování :

individuálně ve veřejných zařízeních, bufet v kuželně

Soutěže :

- 4 členná družstva (včetně smíšených) 4 x 60 hodů sdružených
( každý hráč družstva hraje na dvou vylosovaných dráhách )- jednotlivci - muži - 120 HS (4 x 30)

- ženy - 60 HS (2 x 30)Výsledky dosažené v soutěži družstev se do soutěže jednotlivců nezapočítávají, bude jich ale

použito při určení finalistů.

Do soutěže jednotlivců postupuje 12 až 16 nejlepších mužů a 4 až 8 nejlepších žen

( dle počtu soutěžících ). Bez účasti v soutěži družstev není možný start v soutěži jednotlivců !

Rozlosování :

Bude provedeno předem podle zaslaných přihlášek, startovní listina

bude vyvěšena před zahájením v kuželně.

Ceny :

Pro nejlepší tři družstva a jednotlivce pohár a diplomy.

Protest :

Ihned po odehrání soutěžních hodů protestujícího družstva

(jednotlivce) s vkladem 300,- Kč, který bude v případě oprávněného

protestu vrácen, jinak propadá ve prospěch pořadatele. O protestech

rozhoduje JURY, její rozhodnutí je konečné.

Upozornění :

Startuje pouze prvních 18 přihlášených družstev !

Přihlášeným družstvům se v případě neúčasti startovné nevrací !

Pořadatel neručí za ztrátu osobních věcí v šatnách a v objektu

konání soutěží.

Cenné věci nutno uložit u pořadatele.

Doklad o úhradě startovného je nutný.

Časový pořad :

22.4. 2005 - příjezd
23.4. - od 08,00 - 20,00 - soutěž družstev, vyhlášení výsledků

24.4. - od 08,00 - 13,30 - finále jednotlivců

- 13,30 - ukončení soutěže, vyhlášení výsledků

- časový pořad může změnit JURY v místě konání

ntaktní adresa:

SKP SEVER Ústí nad Labem, Stříbrnická 3131/9, 400 11 Ústí nad Labem, tel., fax: 472 774 251, E-mail: skp.ul@volny.czzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport