policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2004

IV.ročník „ Jablonecké šestidenní “ v běhu na lyžích pro rok 2004 - propozicezpět

26.12.2004 - 31.12.2004Datum konání:

26.prosince – 31.prosince 2004

Místo konání:

Jablonec n.N.4-lyžařský stadion Břízky,

Podmínky účasti:

a) platný průkaz- OP,členský pas,služební průkaz,SKP/PSK;ATJSK ČR, ČSTV
b) platná zdravotní prohlídka, ne starší 6 měsíců !!!

Přihlášky:

Zaslat písemně a včas poštou nebo faxem,e-mailem na přiloženém formuláři
/ kancelář závodu / nejpozději do 20.prosince 2004 /pondělí/
stálá na adresu : pište
heslo : JBC-6 . /v levém rohu obálky/ Sportovní klub policie Maják
nebo -přihlášky
Ladova 530
466 05 JABLONEC n.N. 5

tel./fax :+0 420 483 / 305 315 + záznamník; e-mail: skp.jbc@seznam.cz

Startovné:

Pro předem přihlášené- žádné,

Pro přihlášené na místě v den závodu
mládež dospělí
a) na 6 dnů = 100,- Kč a) na 6 dnů = 150,- Kč
b) na 1 den = 20,-Kč b) na 1 den = 40,- Kč

Informace:

J.Janáček –tel./fax- +0 420 483 / 305 315 + záznamník
K.Huškovává -„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„

Prezentace:

V den konání závodu - viz časový program

Startovní čísla:

Výdej při prezentaci – viz rozpis
Po dojezdu do cíle se startovní číslo VRACÍ !!
Za ztrátu startovního čísla – účtuje pořadatel 300,-Kč

POZOR:

Vzhledem k tomu,že se jedná o všední pracovní dny –pondělí až čtvrtek !!!!
Prezentace každý den v místě STARTU-lyžařský areál Břízky od 13.00 hod.
Starty jednotlivých kategorii od 14.00 hod.
Prezentace –dne 31.12.2004 - od 08.30 hod. do 09.30 hod. – pátek
Start v 09.30 hod.
Každý den závodu bude dle sněhových podmínek upřesněna varianta která se pojede
následující den . Jednotlivým účastníkům- závodníkům – JBC –6 denní .

Předpis:

Závodí se dle „Pravidel lyžařských závodů“a soutěžního řádu SLČR a UNITOP ČR
a ustanovení těchto propozic.

Kategorie:

Žáctvo,dorost
Ženy , Muži SKP/PSK,hasiči,MV-ČR,PČR,VS ČR

Discipliny:

vyřazovací závod-hromadné starty,okruhy,štafety dvojic,SKI-DUATLON –dle časového programu

Tratě:

Jablonec n.N.4,Břízky-lyžařský stadion

Hodnocení:

rozdělení dle jednotlivých kategorií –uvedeno v organizačních pokynech/vydány při
prezentaci /

Protesty:

Dle „Pravidel lyžařských závodů“( čl. 217.1,217.2.) do 15 minut od vyvěšení
předběžných výsledků- písemně s peněžitým vkladem 500,Kč.

Vyhlášení:

Jednotlivci na 1-3 místě , jednotlivých kategorií,
/každý den/ Jednotlivci,kteří se umístili ve své kategorii na 1.2.3. místě –obdrží věcnou cenu ,
v cíli závodu/ Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka v kategorii .

Závěrečná ustanovení:

-Pořadatel si vyhrazuje právo změn při nepříznivých sněhových podmínkách či jiných.nepředvídatelných změnách . . . . . .podmínek .
-včetně odvolání závodů –přihlášení budou vyrozuměni cestou sdělovacích prostředků a
. tiskových médií,nebo písemně,telefonicky,faxem, e-mailem,na uvedené kontaktní adresy v
. přihlášce .

Pořadatel:

Sportovní klub policie Maják v Jablonci n.N.UNITOP ČR,
ve spolupráci SKI Břízky

Technické provedení:

S K P Maják Jablonec n.N. ;SKI Jablonec n.N.

Činovníci závodu:

Ředitel závodu : Jindřich JANÁČEK

Hlavní rozhodčí : ing. Petr SKALICKÝ

Velitel trati : Jiří BARTOŠ
Zdravotní služba : lékař + zdravotní sestra
Doprava : zajišťují si účastníci sami
Parkování : jen na vyznačených parkovištích dopravním značením
Ubytování : pořadatel nezajišťuje je možnost -využít služeb a zařízení v Jablonci n.N. a okolí
Stravování : pořadatel nezajišťuje
Občerstvení : v cíli -čajzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport