policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2004

silniční cyklistika „O pohár ředitele Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie" - propozicezpět

4.9.2004

I Všeobecná ustanovení:

Ředitel závodu:

plk.Mgr. REJCHRT Stanislav

Sekretář závodu:

HAVELKOVÁ Ivona

Technický delegát UNITOP ČR:

Technický delegát odb.sportu MV:

Hospodář závodu:

VÁVROVÁ Věra

Traťový komisař:

WEBER Josef

Hlavní rozhodčí:

HORÁK Jan

Lékař závodu:

zdravotní odbor S VčK (lékař + sanitní vozidlo)

Pořadatel

Sportovní klub Služby cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové

Datum konání

4.9.2004

Místo konání

Olešnice v Orlických horách

Kancelář závodu

Školící středisko RS CPP Praha, „Zelené údolí“

Podmínky účasti

a/ policisté, zaměstnanci MV a členové SKP/PSK - startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky
b/ platná zdravotní prohlídka, ne starší 12 měsíců, za kterou zodpovídá vysílající složka nebo jednotlivec
c/ povinná cyklistická přilba
d/ všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a toto stvrzují svým podpisem při prezentaci. Bez podpisu nebudou vpuštěni na start!
e/ pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
f/ závodí se za plného silničního provozu po silnicích třetí třídy se zabezpečenými vjezdy na hlavní komunikaci, přesto jsou závodníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu!

Přihlášky

V přihlášce uveďte jméno, příjmení,datum narození,bydliště,vysílající klub,útvar, (policista-P,obč. zam. MV - O, člen SKP/PSK – SKP)
Zaslat písemně poštou, faxem nebo E-mail nejpozději do 20.8.2004 (rozhoduje datum odeslání)
Policie ČR, Oblastní ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie
k rukám pí. Havelkové
ul. Bidlova 447
501 01 Hradec Králové
tel.: 974 520264, fax : 974 520228,
E-mail: pcrcizhk@mvcr.cz

Ubytování

Pořadatel nezajišťuje, ale nabízí kontakt pro zajištění ubytování:
-Školící středisko RS CPP Praha „Zelené údolí“ (p. Čermák), tel: 728 116 582 (kapacita cca 26 míst)
-Penzion Hrádek (p. Roth, pí. Vítková), tel: 491 478 219 (kapacita cca 70 míst)

Stravování

Ve školícím středisku ŘS CPP

Doprava

Pořadatel nezajišťuje. Na náklady vysílajícího útvaru, klubu nebo vlastní

tartovné

99,-CZK zaplacené na účet SK SCPP HK ( č. účtu: 229542/0300 ) do 20.8.2004. Kopii potvrzení o zaplacení startovného zaslat poštou nebo faxem společně s přihláškou nebo předložit 4. 9. 2004 při prezentaci.
149,-CZK placené při prezentaci dne: 4. 9. 2004

Prezentace

v kanceláři závodu
dne 4.9.2004 do 10,30 hodinII Technická ustanovení:

Předpis

Závodí se podle platných pravidel UCI, soutěžního řádu sportovních soutěží UNITOP ČR a dle ustanovení tohoto rozpisu

Kategorie

a/ ŽENY – bez rozdílu věku (2 okruhy)
b/ MUŽI
M I - do 35 let /1986 - 1969 /(4 okruhy)
M II - do 45 let / 1968 -1959 /(3 okruhy)
M III - od 46 let / od 1958 a výše /(2 okruhy)

Disciplíny

silniční závod jednotlivců
start závodu v 11.30 hodin
řazení na startu:
MI, 2min. po M I startuje MII, 2min. po M II startují společně Ženy s kat. M III

Trať

kopcovitý okruh cca 20km dlouhý
START, Olešnice v Orl. Horách, Polom, Sedloňov, Bystré, Janov, Rokole, CÍL (start a cíl před školícím střediskem)

Hodnocení

První tři v každé kategorii (pohár + medaile)

Vyhlášení

bude provedeno v jídelně školícího střediska cca 1hod. po skončení závodu
losování věcných cen – tombola pro všechny závodníkyIII Závěrečná ustanovení:

Protesty

Písemně hlavnímu rozhodčímu do 30 min od vyvěšení výsledků s vkladem 300,- Kč

Jury

bude pracovat ve složení : delegát UNITOP ČR,delegát odb.sportu MV, ředitel závodu, hl. rozhodčí,.traťový komisař, zástupce závodníků

Poznámka

pořadatel si vyhrazuje právo změny rozpisu
rozpis trati, startovní a výsledkové listiny + pokyny pořadatele budou vyvěšeny v místě startuzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport