POZVÁNKA NA XXVII. VALNOU HROMADU UNITOP ČR

23.2.2018
 

logo_2017_white

Výkonný výbor UNITOP ČR svolává na den 22. března 2018 (čtvrtek) od 10,00 hodin Valnou hromadu delegátů sportovních klubů Policie ČR – členů UNITOP ČR, která se bude konat ve velkém sále Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (adresa Praha 9, Hrdlořezy, Pod Táborem 102/5).

Na XXVII. Valnou hromadu Vás žádáme o vyslání delegátů za Váš klub dle čl. 5 odst. (7) platných stanov UNITOP ČR. Doporučujeme, aby delegátem byla i osoba oprávněná jednat jménem klubu (podpisové právo).

Prezentace účastníků bude probíhat v době od 8,30 do 9,45 hodin.

 

P R O G R A M

     1.   V 10,00 hodin zahájení, schválení programu.

     2.   Volba komisí (mandátové a návrhové).

     3.   Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2017.

     4.   Program činnosti, návrh hospodaření a rozpočet UNITOP ČR na rok 2018.

     5.   Zpráva mandátové komise.

     6.   Zpráva kontrolní komise.

     7.    Diskuse.

     8.   Zpráva návrhové komise.

     9.   Usnesení VH.

     10.   Závěr.

 

 

plk. Mgr. Vladislav Husák v.r.

prezident UNITOP ČR