Charakteristika

 

Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. (UNITOP ČR) je spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky, sportovními kluby policie (SKP), za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávní jsou i všechny členské SKP.

                                    Logo UNITOP (nové!) – cz (.png) – ke stažení

 

Struktura, nejvyšší orgán, statutární orgán, účel spolku a způsob uplatňování společného zájmu jsou dány „Stanovami“ UNITOP ČR.

UNITOP ČR sdružuje v současné době 110 SKP s více jak 25 tisíci členy. Tuto základnu tvoří příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru (HZS), zaměstnanci Policie ČR, HZS nebo Ministerstva vnitra, jejich rodinní příslušníci a ostatní občané včetně dětí a mládeže do 18 let.

Na základě „Smlouvy o spolupráci“ UNITOP ČR aktivně spolupracuje s Policií ČR a Ministerstvem vnitra. Na úrovni krajů a okresů pak jednotlivé sportovní kluby spolupracují s příslušnými útvary Policie ČR nebo HZS.

Hlavním posláním UNITOP ČR je vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti, upevňování zdraví, zdokonalování, pro výkon služby nezbytných dovedností a návyků, a také psychická regenerace a aktivní odpočinek policistů a hasičů po náročné službě, při které zajišťují bezpečnost občanům České republiky a chrání jejich zdraví a majetek. Proto se UNITOP ČR zaměřuje hlavně na volnočasové sportovní aktivity.

 

UNITOP ČR a jeho SKP spolupracují při organizaci a zajištění vlastního systému soutěží:

- místní přebory a postupová kola na celostátní soutěže,

- policejní mistrovství České republiky,

- mistrovství UNITOP ČR,

- velké ceny UNITOP ČR,

- soutěže otevřené pro celou sportovní veřejnost,

- soutěže pro mládež.

V rámci těchto soutěží, turnajů a závodů si i policisté mohou porovnat svou výkonnost. Nejlepší z nich jsou nominování do reprezentačních týmů Policie ČR pro evropské či světové policejní soutěže.

UNITOP ČR jako představitel policejního sportu v České republice je členem Evropské policejní sportovní unie (USPE) a Světové policejní sportovní asociace (USIP). Z pověření těchto mezinárodních organizací jsou pravidelně pořádány oficiální policejní mistrovství Evropy či světa. Česká policejní sportovní reprezentace se pod patronací UNITOP ČR zúčastňuje těchto mistrovství, na kterých se rozhodně neztrácí, dosahuje výborných výsledků a získává i medaile. V řadách příslušníků Policie ČR jsou policejní mistři Evropy i světa.

Mnohokrát oceněny byly také organizační schopnosti České republiky. UNITOP ČR byl z pověření USPE, resp. USIP technickým pořadatelem evropských nebo světových mistrovství:

v roce 1996 Policejního mistrovství Evropy v judu, zápase, vzpírání a silovém trojboji,

v roce 1999 Policejního mistrovství Evropy v judu,

v roce 2006 Policejního mistrovství Evropy v atletice,

v roce 2007 Policejního mistrovství světa ve fotbale,

v roce 2010 Policejního mistrovství Evropy v maratonu,

v roce 2011 Policejního mistrovství světa v maratonu,

v roce 2012 Policejního mistrovství Evropy v zápase,

v roce 2013 Policejního mistrovství Evropy ve volejbale žen,

v roce 2014 Policejního mistrovství Evropy ve fotbale mužů,

v roce 2015 Světového policejního mistrovství v ledním hokejia Světového poháru policie v golfu,

v roce 2016 Policejního mistrovství Evropy ve fotbale žen,

v roce 2017 Světového policejního poháru v ledním hokeji,

v roce 2018 Policejního mistrovství Evropy ve fotbale mužů.

.

UNITOP ČR je také řádným členem Českého olympijského výboru. V řadách sportovních klubů policie jsou vedle policistů a hasičů i špičkoví sportovci, reprezentanti České republiky, držitelé českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních i zimních olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových a evropských pohárů, při nichž vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí. A právě sportovní zařízení a klubové zázemí mnoha SKP jsou využívány k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených do Resortního sportovního centra Ministerstva vnitra, např. v atletice, volejbalu, zápase, vzpírání, tenisu, stolním tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové a brokové střelbě, lyžování, biatlonu atd.

 

 Logo UNITOP (nové!) – cz a en (.png) – ke stažení


Logo UNITOP (nové!) – cz a en (.pdf) – ke stažení

Logo UNITOP (staré) – cz a en (.jpg) – ke staženíLogo UNITOP (staré) – cz (.pdf) – ke staženíLogo UNITOP (staré) – en (.pdf) – ke stažení